петък, юли 08, 2011

Mental Architects on the Go!

Calling all post/math/instrumental-rock lovers: в случай, че още не сте имали щастието да се запознаете с тримата ментали и тяхната архитектура, be my guest. Те са Ники, Макс и Тони и ще ви разклатят от естетическия нерв чак до зъбния камък.
При налична възможност, консумирайте на живо и предимно през ушите.