неделя, март 20, 2011

Баба

Ти беше героиня с песен на уста:
"Съпруга на военен с махагонена коса!"
Десетките си внуци нахрани и изпра.
Научи ме да шетам и да не плача сама.
И колко много мъка смело преживя.
Съдбата тежка бори, бори и заспа.

Най-добрата прабаба на света.

Ще ни липсваш, бабо мила. До скоро...